LIDÉ | people

Emoce jsou základním kamenem lidství.

Emotions are the foundation of humanity.